Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Do pobrania


DRUKI I FORMULARZE

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla prawa odrębnej własności lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

Oświadczenie o wyborze Członka Spółdzielni spośród współwłaścicieli lokalu

Druk na adres korespondencyjny (email i telefon)

PRAWOPodstawy prawne działania Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"


Akty prawne regulujące działalność Spółdzielni
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - do pobrania tutajREGULAMINY


Organów Spółdzielni
Działalności Spółdzielni
  • Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz opłat za użytkowanie lokali
  • Regulamin funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej
  • "Retkinia-Północ" w łodzi
  • Regulamin planu kosztów nieruchomości
  • Regulamin korzystania z garaży i miejsc postojowych i parkingowych
  • Regulamin rozliczania kosztów dostawy c.o. - obowiązuje od 27.04.2021 r.
  • Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków
  • Regulamin porządku domowego
  • Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki odpadami na nieruchomościach niezamieszkiwanych przez mieszkańców (dotyczy części budynków i lokali użytkowych)

 • Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności zwolnionego lokalu
 • Aneks dodatkowy na czas trwania epidemii COVID-19 do regulaminu przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności zwolnionego lokalu
 • Zasady zlecania robót remontowych i inwestycyjnych
 • Zasady windykacji należności z tytułu użytkowania lokali


  Wszystkie powyższe regulaminy występują w brzmieniu obecnie obowiązującym. Ich wersje archiwalne dostępne są w formie papierowej w siedzibie spółdzielni.


PROTOKOŁY I UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁDZIELNI