Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna

AKTUALNOŚCI:
 

  
                                                    Szanowni Państwo

W e-katrtotece w zakładce biblioteka zostało umieszczone Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” za 2021 rok, na które składa się:

- sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 roku,
- bilans spółdzielni,
- opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Materiał dostępny jest dla członków spółdzielni, zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”


                                                   
Szanowni Państwo
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia- Północ" informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r.
złożyła
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje  dotyczące
żródeł ciepła
i żródeł spalania paliw dla budynków będących w zasobach Spóldzielni.
Składanie indywidualnych deklaracji dotyczących lokali mieszkalnych
nie jest wymagane.

 
 
OGŁOSZENIE !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Retkinia – Północ’’ informuje
o planowanym wyłączeniu
ciepłej wody w dniu 12 i 13 lipca oraz 25 i 26 lipca br. przez Veolia Energia Łódź SA.
Wynika to z konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej na Retkini. Aktualną informację o terminach wyłączenia ciepłej wody można uzyskać na stronie internetowej firmy Veolia:
www.energiadlalodzi.pl – zakładka: przerwy w dostawie ciepła.Szanowni Państwo
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkie sprawy związane z działalnością Spółdzielni można zgłaszać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Numery telefonów oraz adresy e-mail dostępne są po kliknięciu tutaj.

Dodatkowo przed wejściem do siedziby Spółdzielni przygotowaliśmy dla Państwa skrzynkę podawczą, gdzie można pozostawiać tradycyjną korespondencję papierową.
KOMUNIKAT III KOMISARIAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI-SKAN


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.


  1. Teren tzw. "ogrodu osiedlowego" przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 w Łodzi wraz z znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny - oznaczony jako rejon 1
  2. Teren przyległy do pawilonu handlowego SamScan mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej 50, gdzie gromadzą się osoby spożywające napoje alkoholowe, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny. - oznaczony jako rejon 7


W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.