Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Przetarg na roboty dodatkoweSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RETKINIA –PÓŁNOC” 
ŁÓDŹ, UL. KUSOCIŃSKIEGO 140


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych w 50 budynkach mieszkalnych wysokich i średniowysokich wraz z pomiarami elektrycznymi w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane.

W ofercie należy podać:
  • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania oraz ceny ryczałtowe przeglądu i pomiarów za lokal lub klatkę schodową w bloku wieloklatkowym wysokim i średniowysokim
  • informacje o firmie
  • referencje
  • ubezpieczenie
  • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane i energetyczne)

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 10.05.2019 roku godz.14.00

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr 42-253-10-16, 42-253-10-28.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na stronie internetowej www.smlodz.pl w terminie do dnia 15.05.2019 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.