Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg dotyczący wyboru wykonawcówSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RETKINIA –PÓŁNOC” 
 
ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawców na 2018 rok na następujące roboty:

1.    Malowanie klatek schodowych budynków średniowysokich.

2.    Roboty chodnikowe i drogowe w tym naprawa dróg asfaltowych.

3.    Roboty związane z instalacjami wod-kan. i c.o.,

4.    Roboty elektryczne związane z remontem tablic głównych, modernizacją oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED i pomiary elektryczne.

5.    Roboty ogólnobudowlane.

6.    Roboty ślusarskie w tym wymiana balustrad balkonowych w budynkach wysokich wraz

z naprawą części zewnętrznej płyty balkonowej i odtworzeniem kapinosu.

7.    Kontrola okresowa wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych i instalacji p.poż.
w budynkach wysokich, użytkowych i garażach podziemnych.

8.    Okresowa roczna kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz dodatkowo przewodów spalinowych w lokalach użytkowych wolnostojących       

9.    Wymiana wyrzutni dachowych na głowice obrotowe „TURBOWENT” na wylotach                                          

zbiorczych przewodów wentylacyjnych. 

10.  Roboty dekarsko blacharskie polegające na modernizacji pokrycia nowoczesnymi

metodami hydroizolacyjnymi nanoszonymi w postaci płynnej oraz wymiany i naprawy      bieżące obróbek blacharskich i dekarskich z papy termozgrzewalnej.

11.  Wymiana wylewek betonowych wraz z izolacją p. wilgociową lub odtworzenie płyt

balkonowych.

 

                                                                                         
W ofercie należy podać:
  •    zakres proponowanych robót
  •    stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania
  •    informacje o firmie
  •    referencje
  •    dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia)
  •    w pozycjach: 1,4,6,8,9,11 oczekujemy również stawek ryczałtowych.                                
Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 20.12.2017 roku do godz.14.00.

Bliższe informacje można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub pod numerami telefonu:
42 253-10-16, 42 253-10-28.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i w intrenecie na stronie www.smlodz.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.