Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z 10 maja 2018 r., od dnia 13 czerwca 2018 r. ulegają zmianie ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.           
Od dnia 13-06-2018 r. łączna cena zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków zmienia się z 8,55 zł/m3 na 8,78 zł/m3.
Powyższe ma charakter informacyjny i nie wpływa na wysokość dotychczasowych opłat.
Przedmiotowa zmiana cen zostanie uwzględniona przy rozliczeniu zużycia wody za 2018 r.


AKTUALNOŚCI:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

1. Teren ogrodu osiedlowego znajdującego się w centrum naszej Spółdzielni znajdujący się przy al. Ks. Wyszyńskiego 65 (okolice bloku 393) wraz ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci – oznaczony jako rejon 1 w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego

2. Teren kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kusocińskiego 116 pomiędzy Szkołami Podstawowymi nr 6 i 44 oraz XXXIII L.O. w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego
    • drobnym uszkodzeniom mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.
W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będzie mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.