Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona głównaAKTUALNOŚCI:


 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

  1. Teren tzw. "ogrodu osiedlowego" przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 - oznaczony jako rejon 1
  2. Teren przyległy do pawilonu SamScan mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 46 – oznaczony jako rejon 7
             w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu
    • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.